Ochrona sprzętu – ubezpieczenia
Ochrona sprzętu – ubezpieczenia

Ochrona sprzętu – ubezpieczenie „Gwarancja Beztroski”

„Gwarancja Beztroski” to umowa ubezpieczenia (polisa) zawierana między klientem a ubezpieczycielem. Polisa nie stanowi gwarancji jakości w rozumieniu art. 577-581 k.c., ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli opisują warunki ubezpieczenia dostępne w sklepach Komputronik i na www.komputronik.pl.

Jeszcze dłuższa i pełniejsza ochrona sprzętów nowoczesnych technologii. Nawet do 5 lat!

Nasi Klienci mogą, za pośrednictwem Komputronik S.A. w restrukturyzacji, nabyć ubezpieczenie „Gwarancja Beztroski” jednego z naszych dostawców: Allianz WorldWide Partners P&C S.A. lub STU ERGO Hestia S.A. Zakres ochrony, jak i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli opisują Warunki Ubezpieczenia, do których odnośniki znajdują się poniżej.

Dzięki „Gwarancji Beztroski” nasi Klienci zyskują możliwość bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu nawet w ciągu 5 lat od zakupu. Co ważne, zapewnia ona ochronę w znacznie szerszym zakresie niż gwarancja producentów urządzeń. „Gwarancja Beztroski” chroni nie tylko w przypadku awarii urządzeń, lecz również kradzieży z włamaniem, rabunku, uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia w sieci energetycznej, a także uszkodzeń wskutek nieszczęśliwego wypadku. W rezultacie przypadkowe zalanie notebooka kawą, przypadkowe zapiaszczenie lustrzanki podczas zabaw na plaży czy spalenie płyty głównej nie wiążą się już ze znacznymi wydatkami.

Dzięki „Gwarancji Beztroski” nasi Klienci przez wyjątkowo długi czas mają dostęp do fachowej, bezpłatnej pomocy w sytuacjach, których następstwa mogłyby przysporzyć trosk każdemu posiadaczowi cennego sprzętu.

Informacje podstawowe

Bezpieczeństwo na lata zapewniają specjalne pakiety ubezpieczeniowe:

„Gwarancja Beztroski” – AWP P&C S.A.
„Gwarancja Beztroski”- STU ERGO Hestia S.A.

Pakiet „Gwarancja Beztroski” obejmuje:

 • pełną ochronę sprzętu nawet na 5 lat,
 • natychmiastową pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach, jak: przypadkowe zalanie kawą laptopa, przypadkowe zapiaszczenie lustrzanki, , przypadkowy upadek telewizora, spalenie płyty głównej,
 • wymianę uszkodzonego sprzętu, jeśli naprawa nie będzie technicznie możliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, bądź w przypadku uszkodzonego sprzętu o cenie do 300 zł (ostatni warunek dotyczy Gwarancji Beztroski w STU ERGO Hestii S.A.)
 • wydanie nowego sprzętu w miejsce utraconego wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • możliwość przeniesienia praw do odszkodowania w przypadku odsprzedania ubezpieczonego sprzętu,
 • serwis lub wymianę sprzętu z tytułu awarii po upływie gwarancji producenta.
 • w przypadku wymiany sprzętu na nowy Klient otrzymuje sprzęt objęty nową gwarancją producenta
 • „Gwarancja Beztroski” obejmuje pokrycie kosztów naprawy sprzętu mimo utraty gwarancji producenta wynikającej z uszkodzenia sprzętu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, objętymi ochroną ubezpieczeniową.
 • doradztwo przy doborze optymalnego wariantu ubezpieczenia,
 • minimum formalności

„Gwarancja Beztroski” obejmuje ochronę przed zdarzeniami takimi jak:

 • awaria sprzętu,
 • przypadkowe uszkodzenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • przepięcia prądu w sieci energetycznej,
 • kradzież z włamaniem lub rabunek

Dla kogo przeznaczona jest „Gwarancja Beztroski”?

„Gwarancja Beztroski” przeznaczona jest dla tych, którym nie wystarcza gwarancja producenta. Dzięki „Gwarancji Beztroski” nasi Klienci zyskują ochronę i pomoc nawet w bardzo niekomfortowych i nietypowych sytuacjach. „Gwarancja Beztroski” to rozwiązanie dla Klientów, którzy chcą mieć satysfakcję z dokonanego zakupu przez wiele kolejnych lat.

Na czym polega „Gwarancja Beztroski”?

„Gwarancja Beztroski” to umowa ubezpieczenia oferująca maksymalną ochronę sprzętu, także po wygaśnięciu gwarancji producenta oraz dodatkową ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami, przepięciem prądu w sieci energetycznej i utratą sprzętu wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku nawet przez 5 lat.

Na czym polega Gwarancja Beztroski?

A. Zakup sprzętu.

 • zaczyna obowiązywać gwarancja producenta,
 • zaczyna obowiązywać ochrona „Gwarancja Beztroski”: sprzęt jest już także chroniony od przypadkowego uszkodzenia, od uszkodzenia spowodowanego przez przepięcia w sieci energetycznej, od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

B. Wygaśnięcie gwarancji producenta, start ochrony przedłużonej.

 • kończy się gwarancja producenta,
 • zaczyna obowiązywać „Gwarancja Beztroski” w zakresie ryzyka awarii sprzętu,
 • nadal obowiązuje ochrona „Gwarancja Beztroski”: sprzęt jest chroniony od przypadkowego uszkodzenia, od uszkodzenia spowodowanego przez przepięcia w sieci energetycznej, od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

C. Wygaśnięcie „Gwarancji Beztroski”.

 • kończy się ochrona „Gwarancja Beztroski”.

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest koszt „Gwarancji Beztroski”?

Cena „Gwarancji Beztroski” zależy od wartości sprzętu, wybranego wariantu ubezpieczenia oraz czasu trwania dodatkowej ochrony. O szczegóły zapytaj handlowca w salonie Komputronik, bądź zadzwoń na infolinię: 801 566 788 lub 61 668 00 07.

Czy mogę zakupić „Gwarancji Beztroski” kilka dni/tygodni po zakupie sprzętu?

W wariancie podstawowym (ubezpieczenie sprzętu od awarii) ochronę można uzyskać do 30 dni (AWP P&C S.A.) / do 12 m-cy (STU ERGO Hestia S.A.) od dnia zakupu, w wariancie rozszerzonym – jedynie w momencie zakupu sprzętu.

Jak wygląda procedura w razie przypadkowego zniszczenia lub awarii sprzętu?

Procedura w ramach „Gwarancji Beztroski” jest niezwykle prosta. Wystarczy skontaktować się z numerem infolinii wskazanym na polisie „Gwarancji Beztroski”. Pracownicy Centrum Autoryzacji Szkód podejmą natychmiastowe działania w celu naprawy bądź wymiany sprzętu.

Czy otrzymam nowy sprzęt w razie, gdy egzemplarz objęty ochroną „Gwarancja Beztroski” nie nadaje się do naprawy?

Tak, zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia dołączonymi do polisy. Jeżeli naprawa sprzętu nie będzie możliwa, „Gwarancja Beztroski” zapewnia wymianę sprzętu na identyczny model tej samej marki. W przypadku, gdyby nie była możliwa wymiana na identyczny sprzęt, Klient otrzyma sprzęt o tych samych lub zbliżonych parametrach technicznych oraz funkcjonalności. Jeżeli w sklepie nie występuje sprzęt o zbliżonych parametrach technicznych, Klient ma możliwość podania parametrów najbardziej dla niego istotnych.

Działania w przypadku podejrzenia awarii lub uszkodzenia sprzętu:

Upewnij się:

 • że sprzęt został właściwie podłączony , zainstalowany, skonfigurowany zgodnie z instrukcją producenta,
 • że sprzęt posiada sprawne i naładowane baterie lub akumulatory (jeśli dotyczy).

Po stwierdzeniu wystąpienia awarii lub uszkodzenia przygotuj:

 • polisę „Gwarancja Beztroski”,
 • dowód zakupu sprzętu,
 • gwarancję producenta (o ile taka została wydana przez sprzedającego).

Skontaktuj się z właściwym podmiotem w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące Warunków Ubezpieczenia oraz likwidacji szkód:

 • w przypadku „Gwarancja Beztroski” – STU ERGO Hestia S.A.
  Centrum Autoryzacji Szkód – tel. (58) 762-76-76,
 • w przypadku „Gwarancja Beztroski” – Allianz WorldWide Partners P&C S.A.
  Centrum Operacyjne – Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672),
  przy ul. Domaniewskiej 50B – tel. (0 22) 563 11 11.

Czy utracę prawo do gwarancji, w sytuacji wymiany sprzętu na nowy przez Ubezpieczyciela?

W tej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do gwarancji analogicznie, jak przy zakupie nowego sprzętu.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej:

„Gwarancja Beztroski” – AWP P&C S.A., „Polityka prywatności” – AWP P&C S.A.,

„Gwarancja Beztroski” – STU ERGO Hestia S.A.

Zapytaj handlowca:

Zobacz listę salonów Komputronik oferujących „Gwarancję Beztroski” .
Zadzwoń na infolinię: 61 668 00 07.

Specjaliści Komputronik SA w restrukturyzacji chętnie doradzą Państwu wybór najkorzystniejszego wariantu ochrony.