Aktywna tablica 2024 – wszystko o programie dofinansowań dla szkół

Tysiące tablic interaktywnych, projektorów czy głośników trafiło już do klas w całej Polsce. Sprawdzamy, co trzeba wiedzieć o programie Aktywna tablica na lata 2020-2024 i jak przygotować się na kolejne rozdanie pieniędzy. Trwa kolejna edycja tego programu. Ubiegłoroczny nabór jest zamknięty, ale w ramach programu Aktywna Tablica 2024 wnioski składać można do połowy lub końca maja, w zależności od rodzaju wnioskodawcy. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną doposażone w sprzęt elektroniczny i multimedialny, który będzie wspierał edukację m.in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe.

Program MEiN Aktywna Tablica 2024 przeznaczony był dla szkół, które nie dostały wsparcia w poprzednich edycjach. 80% finansowania zakupów zapewnia budżet państwa, a 20% wykładają organy prowadzące szkołę.

Skontaktuj się z naszym opiekunem programu Aktywna Tablica

Spis treści

Czym jest program Aktywna Tablica?

Program Aktywna Tablica powstał w 2017, od tego czasu wiele szkół i instytucji oświatowych miało możliwość z niego skorzystać i wprowadzić nowe technologie do edukacji. Nowoczesne programy multimedialne i sprzęt elektroniczny aktywizują rozwój dzieci, a także wspierają proces edukacyjny. Lekcje, które są wspomagane cyfrowymi technologiami, zwiększają zainteresowanie nauką u dzieci, a także, ułatwiają im przyswajanie wiedzy.

W latach 2017-2019 na program przeznaczono łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł pochodziło z budżetu państwa. Od 2020 roku trwa II edycja programu. Projekt Aktywna Tablica został przedłużony na lata 2020-2024 dla organów prowadzących szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019.

Projekt Aktywna Tablica 2020 pozwala szkołom wnioskować o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, a także narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach nowelizacji termin składnia wniosków został przedłużony do 4 września 2021.

Podczas trzyletniego rządowego programu Aktywna Tablica – program rządowy wsparł 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

Aktywna tablica lista i liczba szkół, które zostały wsparte programem:

 • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019

W ramach programu od 2020 roku szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą się ubiegać o wsparcie finansowe. W ramach projektu Aktywna Tablica 2024 jego kwota wynosić będzie nawet 100 tysięcy złotych. Przy czym organ prowadzący szkołę musi zapewnić 20% wkładu własnego. Warto wiedzieć, że wysokość dofinansowania zależy od rodzaju szkoły.

Aktywna tablica – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą – do 14 tys. zł;
 • szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami – do 35 tys. zł;
 • szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych – do 35 tys. zł;
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – do 100 tys. zł na zakup specjalistycznej drukarki.

Poza zakupem urządzeń szkoły zobowiązują się również do uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach dotyczących TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ta międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica”, ma na celu rozwój kadry nauczycielskiej pod kątem cyfrowych rozwiązań w szkolnictwie.

MEiN przewiduje, że realizacja programu pochłonie w sumie 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł przekaże budżet państwa, a pozostałe środki będą pochodzić z wkładu własnego uczestników Aktywnej tablicy. W 2024 roku z kasy państwa na program pójdzie 70 mln zł.

Nowelizacja programu Aktywna tablica 2024 – co się zmieniło?

Rząd znowelizował program Aktywna tablica w 2021 roku. Zmiany zostały wprowadzone również w tegorocznej edycji. Dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące wypełniali sześć nowych wniosków (w zależności od m.in. rodzaju placówki).

Aktywna Tablica 2024 – harmonogram programu i termin składania wniosków

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o udział w Aktywnej Tablicy do 15 maja 2024, a organy prowadzące do 30 maja 2024 roku. Zespoły powołane przez wojewodów przeprowadzą ich kwalifikację do 30 czerwca, a przekazanie pieniędzy na zakup pomocy dydaktycznych przewidziane jest do 31 sierpnia.

Warto pamiętać, że po zakończeniu kwalifikacji wniosków, uczestnicy programu nie mogą zmienić rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które zostały objęte wnioskiem. Ministerstwo dopuszcza natomiast korektę kwot zakupu (te zapisane we wniosku traktowane są jako kalkulacja).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w 2024 roku?

W programie mogą uczestniczyć szkoły publiczne i niepubliczne. O środki z Aktywnej tablicy mogły ubiegać się:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

Co ważne, w latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz.

Czy w programie Aktywna tablica 2024 wkład własny jest potrzebny?

Aktywna tablica – program rządowy zapewnia dofinansowanie w 80%, pozostała kwota 20% musi być zabezpieczona wkładem własnym: finansowym lub rzeczowym:

 • Wkład finansowy – jest to kwota przeznaczona przez szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie. Musi on być zrealizowany w roku, w którym został złożony wniosek o udział w programie,
 • Wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i urządzenia TIK, które są wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, mogą być wkładem rzeczowym. Warunkiem jest to, że są zakupione w czasie roku, w którym złożonym był wniosek. Nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Można łączyć wkład finansowy i rzeczowy, aby spełnić warunek wkładu własnego.

Jaki sprzęt można kupić w ramach programu?

Organ prowadzący szkołę może kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoc dydaktyczną lub narzędzia do terapii, wykorzystujące TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20 proc. wartości całego zadania. Ministerstwo przygotowało także gotowe zestawy zawierające zarówno materiały dydaktyczne i/ lub urządzenia wykorzystujące TIK, na zakup których można otrzymać dofinansowanie.

W ramach programu Aktywna Tablica 2024 można zakupić:

 • laptopy
 • akcesoria (powiązane z powyższymi urządzeniami)
 • dla uczniów słabowidzących i niewidomych: drukarki brajlowskie, drukarki 3D, drukarki druku wypukłego
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
 • specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK
 • zestaw dla nauczyciela: laptop + kamera internetowa, słuchawki, mikrofon tablet graficzny.

Przydatne informacje na temat poszczególnych urządzeń zebraliśmy w poradnikach:

Może Cię również zainteresować:

Autor
Małgorzata Buchkovska
Z wykształcenia dziennikarz prasowy i coach. Tworzeniem treści zajmuje się zawodowo od kilku lat. Pisanie i dobra książka są nieodłącznymi atrybutami w jej życiu. Po latach doszła pasja do gotowania i sprzedaży. Uwielbia nowe technologie, które na co dzień może wykorzystywać w swoim życiu. Uparcie dąży do osiągania celów i nawet dobrze jej to wychodzi.
Dziękujemy, że przeczytałeś cały artykuł. Jak go oceniasz?
5/5 (2 głosy)

Czytaj więcej