Aktywna tablica 2021 – wszystko o programie dofinansowań dla szkół

27.08.2021 | autor: Małgorzata Buchkovska | Przeczytasz w 6 minut
Zwiększ rozmiar tekstu
 • 20 sierpnia 2021 Rada Ministrów podjęła uchwałę o nowelizacji programu „Aktywna tablica”
 • Rozporządzenie ma na celu rozwijanie infrastruktury szkolnej, a także rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną doposażone w sprzęt elektroniczny i multimedialny, który będzie wspierał edukację m.in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe.

Program MEN Aktywna Tablica 2021 gov jest w 80% finansowany ze środków budżetu państwa, a w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Skontaktuj się z naszym opiekunem programu Aktywna Tablica

Spis treści

Czym jest program Aktywna Tablica?

Program Aktywna Tablica powstał w 2017, od tego czasu wiele szkół i instytucji oświatowych miało możliwość z niego skorzystać i wprowadzić nowe technologie do edukacji. Nowoczesne programy multimedialne i sprzęt elektroniczny aktywizują rozwój dzieci, a także wspierają proces edukacyjny. Lekcje, które są wspomagane cyfrowymi technologiami, zwiększają zainteresowanie nauką u dzieci, a także, ułatwiają im przyswajanie wiedzy.

W latach 2017-2019 na program przeznaczono łączną kwotę 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł pochodziło z budżetu państwa. Od 2020 roku trwa II edycja programu. Projekt Aktywna Tablica został przedłużony na lata 2020-2024 dla organów prowadzących szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019.

Projekt Aktywna Tablica 2020 pozwala szkołom wnioskować o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, a także narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach nowelizacji termin składnia wniosków został przedłużony do 4 września 2021.

Podczas trzyletniego rządowego programu Aktywna Tablica – program rządowy wsparł 15 580 szkół w Polsce i za granicą.

Aktywna tablica lista i liczba szkół, które zostały wsparte programem:

 • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019

W ramach programu od 2020 roku szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą się ubiegać o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę musi zapewnić 20 % wkładu własnego.

Wszystkie szkoły uczestniczące w programie muszą przedstawić wykaz zakupionych rzeczy. Przykład sprawozdania z wykorzystania środków w ramach projektu Aktywna Tablica można znaleźć na stronie gov.pl.

Poza zakupem urządzeń szkoły zobowiązują się również do uczestnictwa w spotkaniach i konferencjach dotyczących TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Ta międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli „Aktywna Tablica”, ma na celu rozwój kadry nauczycielskiej pod kątem cyfrowych rozwiązań w szkolnictwie.

Aktywna tablica program rządowy – co zmieniło się po nowelizacji?

W związku z licznymi uwagami i zapytaniami ze strony szkół i wojewodów, proszących o doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów w projekcie, tablica aktywna przeszła nowelizację.

Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi  obecnie 361 455 000 zł, z czego 290 000 000 zł będzie pochodził z budżetu państwa. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w sprzęt wpierający innowacyjne technologie, który również pomoże przy kształceniu na odległość.

W przypadku projektu Aktywna Tablica 2019 – terminy przewidywały składnie wniosków o udział do 15 kwietnia br., a dla organów prowadzących do wojewodów – do 30 kwietnia. Dzięki nowelizacji termin przesunął się na 4 września 2021.

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021:

 • Wydłużenie terminów składania wniosków do 4 września w 2021 dla szkół i 14 września dla organów prowadzących szkoły;
 • Wydłużenie terminów przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły do 31 października w roku 2021 i do 31 sierpnia w latach 2022-2024;
 • Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • Rozszerzenie projektu na kolejne lata Programu (2021-2024);
 • Doprecyzowanie zakresu podmiotowego Programu, regulacji związanych z udzieleniem wsparcia finansowego szkołom oraz preferencji w ubieganiu się o uzyskanie wsparcia finansowego dla szkół;
 • Sprecyzowanie wymagań jakościowych, a także wymagań prawnych, sprzętu do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
 • Aktywna Tablica – Terminy rozpatrywania wniosków zostały wydłużone do dnia 28 września w 2021 roku i do 30 czerwca w latach 2022–2024;
 • Wydłużenie terminu „Aktywna Tablica sprawozdanie merytoryczne” z realizacji zadań wynikających z Programu do 30 września;
 • Wydłużenie terminu na sprawozdanie Aktywna Tablica oceniające efekty programu z poprzedniego roku do 31 października.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w 2021 roku?

O dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych mogą ubiegać się szkoły publiczne i niepubliczne, które nie skorzystały z programu w latach 2017-2019. Wlicza się w to również:

 • szkoły artystyczne, które realizują program kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej;
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach; dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych; Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą;
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła może starać się o pomoc na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości maksymalnie 14 tys. zł. Organ, który prowadzi szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł (przy maksymalnej wnioskowanej kwocie). Dlatego całkowita wartość dofinansowania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz. Podstawowym wymogiem szkół przystępujących do programu jest dostęp do internetu o szybkości co najmniej 30 Mb/s.

O dodatkowe dofinansowanie mogą się starać również rodzice i opiekunowie dzieci. Przysługuje im wyprawka szkolna 300 plus.

Czy w programie Aktywna tablica 2021 wkład własny jest potrzebny?

Aktywna tablica – program rządowy zapewnia dofinansowanie w 80%, pozostała kwota 20% musi być zabezpieczona wkładem własnym: finansowym lub rzeczowym:

 • Wkład finansowy – jest to kwota przeznaczona przez szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie. Musi on być zrealizowany w roku, w którym został złożony wniosek o udział w programie,
 • Wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i urządzenia TIK, które są wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, mogą być wkładem rzeczowym. Warunkiem jest to, że są zakupione w czasie roku, w którym złożonym był wniosek. Nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Można łączyć wkład finansowy i rzeczowy, aby spełnić warunek wkładu własnego.

Jaki sprzęt można kupić w ramach programu?

Dofinansowanie ma być przeznaczone na doposażenie szkół w specjalistyczny, innowacyjny sprzęt elektroniczny i multimedialny, a także na oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach programu Aktywna Tablica 2021 można zakupić:

 • laptopy
 • akcesoria (powiązane z powyższymi urządzeniami)
 • dla uczniów słabowidzących i niewidomych: drukarki brajlowskie, drukarki 3D, drukarki druku wypukłego
 • specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
 • specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK
 • zestaw dla nauczyciela: laptop + kamera internetowa, słuchawki, mikrofon tablet graficzny.

Przydatne informacje na temat poszczególnych urządzeń zebraliśmy w poradnikach:

Aktywna Tablica – program rządowy. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie finansowe na zakup wyżej wymienionego sprzętu i pomocy dydaktycznych, wspierających naukę dzieci i pracę nauczycieli podczas zajęć w szkole należy wypełnić wniosek.

Aktywna Tablica 2021 – jak wypełnić wniosek?

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących można znaleźć na stronie gov.pl. Dyrektor szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, musi dostarczyć wniosek o udział w Programie do organu prowadzącego wniosek, najczęściej do kancelarii Kuratorium Oświaty danego powiatu lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty.

Aktywna Tablica – przykładowy wniosek powinien zawierać:

 • Dane szkoły ubiegającej się o dofinansowanie
 • Wnioskowaną kwotę wsparcia
 • Informacje o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, a także w inne urządzenia TIK
 • Informacje o planowanych sposobach skorzystania ze sprzętu z zakupionego w ramach programu Aktywna Tablica, w celu zmiany nauczania lub uczenia się. Opis zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.
 • Scenariusz lekcji z wykorzystaniem zakupionego sprzętu
 • Informacje czy szkoła brała już udział w projekcie aktywna tablica 2017, aktywna tablica 2018, aktywna tablica 2019.
 • Wkład własny organu prowadzącego
 • Informacje o kalkulacji kosztów
 • Akceptację wniosku dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę

W ramach projektu aktywna tablica wypełniony wniosek należy przesłać najpóźniej do 4 września 2021.

Może Cię również zainteresować:

Autor
Małgorzata Buchkovska
Z wykształcenia dziennikarz prasowy i coach. Tworzeniem treści zajmuje się zawodowo od kilku lat. Pisanie i dobra książka są nieodłącznymi atrybutami w jej życiu. Po latach doszła pasja do gotowania i sprzedaży. Uwielbia nowe technologie, które na co dzień może wykorzystywać w swoim życiu. Uparcie dąży do osiągania celów i nawet dobrze jej to wychodzi.
Dziękujemy, że przeczytałeś cały artykuł. Jak go oceniasz?

Czytaj więcej


Polecane produkty

HP Neverstop Laser 1200w Mono USB AirPrint™ WiFi
Cena od 1 199,00zł
HP Ink Tank 315 Kolor Atrament USB
Cena od 1 099,00zł
HP 652 kolor F6V24AE
Sprawdź cenę!
Accura HDMI 1.8m
Sprawdź cenę!
Accura micro USB 1.5m czarny
Cena od 19,90zł
HP 652 czarny F6V25AE
Sprawdź cenę!
HP 650 czarny CZ101AE
Sprawdź cenę!
Kingston SSD A400 480GB
Cena od 199,90zł
Accura Tule ACC-M1015
Sprawdź cenę!
Accura Napa ACC-M1204
Sprawdź cenę!
Accura Premium USB-B 1.8m czarny
Cena od 24,90zł
Accura ToledoPro ACC-K1414
Sprawdź cenę!
Accura HDMI 0.9m
Sprawdź cenę!
Accura Premium SATA 0.5m
Sprawdź cenę!
Accura micro USB 1.8m czarny
Sprawdź cenę!
Accura VGA - HDMI
Sprawdź cenę!
Accura USB-C czarny
Sprawdź cenę!
Accura micro USB 1.0m czarny
Sprawdź cenę!
Accura USB 3.0 - USB-C czarny
Sprawdź cenę!
Accura Ring ACC5115 black
Sprawdź cenę!
Accura HDMI 3.0m
Sprawdź cenę!
Kingston DataTraveler 100 G3 32GB USB 3.0
Sprawdź cenę!
Accura micro USB 1.0m czarny
Sprawdź cenę!
Accura Premium SATA III 0.5m metalowe zatrzaski
Sprawdź cenę!
CA Office Skytop CA-1208
Sprawdź cenę!
HP 650 kolor CZ102AE
Sprawdź cenę!
Accura Premium kat5 5.0m szary
Sprawdź cenę!
Accura Premium 2.0m szary
Sprawdź cenę!
Accura Zion ACC-M1009 Silent
Sprawdź cenę!
Accura Premium miniJack 1.2m
Sprawdź cenę!
Kingston microSDHC Canvas Select Plus 32GB 100R Class 10 UHS-I
Sprawdź cenę!
GOODRAM CX400 512GB
Cena od 269,00zł
Accura Vista ACC-K1411
Sprawdź cenę!
HP 301 czarny CH561EE
Sprawdź cenę!
Accura Triple 17W AccuQuick
Sprawdź cenę!
Kingston microSDXC Canvas Select Plus 128GB 100R Class 10 UHS-I
Sprawdź cenę!
Accura Premium VGA
Sprawdź cenę!
Accura Premium USB-B 3.0m czarny
Cena od 19,00zł
Accura Light 30W AccuQuick 3.0
Sprawdź cenę!
Accura Premium DVI/D 1.8m
Sprawdź cenę!