Reklamacje

 • Kontakt z serwisem
 • Procedura reklamacji
  Procedura reklamacji gwarancyjnej
  1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Komputronik S.A. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
  2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Komputronik S.A. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
   • W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
   • Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której treści będzie się znajdował link umożliwiający pobranie etykiety. Etykietę można także pobrać z naszej strony WWW w opcji szczegóły dla złożonej reklamacji.
   • Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
   • Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Komputronik S.A. i wstrzymać z wysłaniem.
  3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
  4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Komputronik SA i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
  6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Komputronik SA rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik S.A.
  7. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
  8. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Komputronik S.A., obsługa serwisu Komputronik S.A. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
  9. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o. i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu komputronik.pl.<
  10. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1roku.
  11. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Komputronik SA uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.
 • Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji

  W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego TUTAJ

  wypełnienie go i przesłanie na adres rma@komputronik.pl

  Po otrzymaniu formularza reklamacja zostanie zweryfikowana i dział reklamacji odeśle zwrotnie mailowo odpowiedź.

 • Sprawdzenie statusu reklamacji

  W celu sprawdzenia statusu reklamacji prosimy o kontakt z działem reklamacji:

  mailowo: rma@komputronik.pl albo telefonicznie +48 61 668 00 14

  lub z naszą infolinią:

  mailowo: sklep@komputronik.pl albo telefonicznie +48 61 668 00 07