Reklamacje i gwarancje

W ofercie Komputronik znajdziesz oryginalne produkty sprawdzonych producentów. Dzięki temu mamy pewność, że dostarczamy wysoką jakość i niezawodność. Wiemy jednak, że nie zawsze konkretny egzemplarz spełnia oczekiwania nabywcy. Błędy i niedoskonałości zdarzają się nawet największym producentom. Tu znajdziesz informację o tym, co zrobić, by złożyć reklamację.

Gwarancje w sklepie Komputronik

Produkty zakupione w sklepie Komputronik mogą mieć dwa typy gwarancji. W zależności od danego typu wybierz odpowiednią procedurę zgłoszenia. Gwarancja, jaką objęty jest dany produkt, oznaczona jest na dokumencie sprzedaży (fakturze). Poniżej znajdziesz legendę oznaczeń:

Gwarancja Producenta – GP xx – (Gwarancja Producenta) , xx (liczba miesięcy objętych gwarancją) lub Gwarancja Producenta – GP

Gwarancja Sprzedawcy – xx – , xx (liczba miesięcy objętych gwarancją)

Procedura w przypadku Gwarancji Producenta – GP

W przypadku Gwarancji Producenta – zgłoszenia reklamacji należy dokonać bezpośrednio u Producenta lub w serwisie Producenta.

Klient
Serwis producenta
Klient

W przypadku Gwarancji Producenta produkt można reklamować również u Sprzedawcy. Ponieważ zaangażowany jest dodatkowy pośrednik czyli Sprzedawca, proces ten znacznie się wydłuża. Najszybciej reklamacje są rozpatrywane bezpośrednio przez Producenta, bez pośrednictwa Sprzedawcy. Jeśli zależy Ci na czasie wyślij produkt bezpośrednio do Producenta.

Klient
Sprzedawca
Serwis producenta
Sprzedawca
Klient

Procedura w przypadku Gwarancji Sprzedawcy

W przypadku Gwarancji Sprzedawcy, zgłoszenia reklamacji należy dokonać w sklepie Komputronik.
Następnie sklep Komputronik uruchamia procedurę reklamacyjną u Producenta.

Klient
Serwis sprzedawcy
Klient

Rozszerzona Gwarancja Komputronik

Rozszerzona Gwarancja Komputronik to usługa rozszerzająca warunki Gwarancji Sprzedawcy dla wybranych Zestawów Komputerowych, którą można zakupić do 30 dni od daty zakupu Zestawu Komputerowego.

W zależności od wybranej wersji (36M, D2D, 3BD,NBD ON-SITE, PREMIUM) Klient otrzymuje następujące Korzyści:

 • wydłużenie czasu trwania gwarancji do 3 lat (36M)
 • skrócenie czasu trwania naprawy do 3 dni roboczych (3BD)
 • „Serwis od drzwi do drzwi” – to znaczy błyskawiczna realizacja wysyłki i odbioru Twojego Zestawu Komputerowego za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Ciebie adres (D2D)
 • rozpoczęcie naprawy w następny dzień roboczy (NBD) w miejscu lokalizacji Zestawu Komputerowego u Klienta (ON-SITE)
 • możliwość skorzystania w ramach usługi z corocznego przeglądu i modernizacji Zestawu Komputerowego (PREMIUM)
 • zachowanie danych w przypadku awarii (PREMIUM)

Zgłoszenie reklamacji z Rozszerzoną Gwarancją Komputronik

W celu zgłoszenia reklamacji Zestawu Komputerowego posiadającego Rozszerzoną Gwarancję Komputronik (D2D) należy wypełnić poniższy Formularz reklamacyjny, podając następujące informacje:

 • szczegółowy opis usterki oraz nr seryjny Zestawu Komputerowego
 • pełne dane teleadresowe osoby zgłaszającej
 • nr dokumentu zakupu

Formularz reklamacyjny

Po przesłaniu formularza, pracownik Serwisu na podany numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Regulamin Rozszerzonej Gwarancji Komputronik

Zgłoszenie Usługi „Coroczny Przegląd i Modernizacja”

W celu zgłoszenia Zestawu Komputerowego do usługi „Coroczny Przegląd i Modernizacja” w ramach Rozszerzonej Gwarancji Komputronik (PREMIUM), należy wypełnić poniższy Formularz reklamacyjny, podając następujące informacje:

 • nr seryjny Zestawu Komputerowego
 • pełne dane teleadresowe osoby zgłaszającej
 • nr dokumentu zakupu

Formularz zgłoszeniowy

Po przesłaniu formularza, pracownik Serwisu na podany numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Regulamin Rozszerzonej Gwarancji Komputronik

Zgłoszenie reklamacji z Rozszerzoną Gwarancją Komputronik (ON-SITE)

W celu zgłoszenia Reklamacji Zestawu Komputerowego posiadającego Rozszerzoną Gwarancję Komputronik (ON-SITE) należy wypełnić poniższy Formularz reklamacyjny, podając następujące informacje:

 • szczegółowy opis usterki oraz nr seryjny Zestawu Komputerowego
 • pełne dane teleadresowe osoby zgłaszającej
 • nr dokumentu zakupu
 • Pełny adres lokalizacji Zestawu Komputerowego i numer kontaktowy do osoby będącej w miejscu gdzie będą wykonywane prace naprawcze.

Formularz reklamacyjny

Po przesłaniu formularza, pracownik Serwisu na podany numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Regulamin Rozszerzonej Gwarancji Komputronik

Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji

By poprawnie wyświetlić zawartość musisz być zalogowany do sklepu.

Roszczenia z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową prosimy kierować na adres: rma@komputronik.pl

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową prosimy o skorzystanie z dołączonego formularza.

Sprawdzenie statusu reklamacji

Procedura reklamacji

Adres dla przesyłek

Komputronik S.A. – SERWIS
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań

 1. Dział napraw zestawów komputerowych
 2. Dział RMA – reklamacje podzespołów
 3. Dział napraw notebooków pogwarancyjnych
 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  1. roszczeń z tytułu gwarancji,
  2. roszczeń z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w pkt VIII ust. 1 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Komputronik oświadczenia klienta o zgłoszeniu niezgodności towaru z umową oraz towaru, którego dotyczy zgłoszenie. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy niezgodność towaru z umową nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Komputronik jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a w razie jej nieudzielenia w tym terminie, uważa się, że Komputronik uznał reklamację.
 4. Jeśli oświadczenie klienta, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w pkt VIII ust. 1 lub zgłoszone z tego tytułu żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Komputronik niezwłocznie zwróci się do klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 6. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:
  1. klient może wysłać towar na koszt Komputronik za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji RMA, zamieszczony na stronie internetowej www.komputronik.pl
  2. klient może dostarczyć towar własnym staraniem do salonu Komputronik.
 7. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, klient powinien dostarczyć towar do Komputronik w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym Komputronik i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.
 9. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Komputronik wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „Zgłoszenie RMA”. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
  1. W przypadku, gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
  2. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  3. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety, prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI” lub w widocznym miejscu na przesyłce.
  4. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym, należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Komputronik i wstrzymać z wysłaniem.
 10. Komputronik rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Komputronik. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 11. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru z umową podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi, czy wada towaru lub jego niezgodność z umową istniała w chwili jego wydania.
 12. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi klient. W przypadku, gdy klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.
 13. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Komputronik, obsługa serwisu przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako „zestaw komputerowy”.
 14. W przypadku zestawu BTO klient ma prawo zareklamować komponent z zestawu BTO po upływie okresu gwarancji udzielonej na zestaw BTO, jeżeli na dany komponent producent udzielił dłuższego okresu gwarancji. W takim wypadku klient jest zobowiązany do dostarczenia wyłącznie reklamowanego komponentu. W przypadku dostarczenia całego zestawu BTO, Komputronik obciąży klienta kwotą 149 zł za dokonanie diagnostyki w celu weryfikacji, którego komponentu dotyczy reklamacja.
 15. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Komputronik wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Komputronik jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 16. Komputronik nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Najważniejsze pytania

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Czas rozpatrywania reklamacji zależy od trybu, w jakim jest składana.
 • Reklamacje, w przypadku roszczeń z tytułu odpowiedzialności w razie braku zgodności towaru z umową , rozpatrujemy w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania oświadczenia i towaru. W tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na zgłoszenie.
 • W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji – 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania oświadczenia i towaru – przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów, czas rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Jak reklamować zakupiony produkt w salonie?

Oczywiście można zgłosić reklamację również w jednym z naszych salonów firmowych. Lista placówek znajduje się na stronie: www.komputronik.pl/storehouse/find
Pamiętaj o dostarczeniu kompletnego urządzenia, wraz z kopią dokumentu zakupu oraz oryginałem karty gwarancyjnej, jeżeli takowa została dołączona przez producenta.

Gdzie znaleźć status reklamacji?

Aktualny status swojego zlecenia można sprawdzić na stronie: www.komputronik.pl/informacje/pomoc/reklamacje/