Najważniejsze skróty klawiszowe na Macu

Przesiadka na macOS dla wieloletniego użytkownika systemu Windows może być problematyczna z kilku różnych powodów, a jednym z najważniejszych jest nieco inna charakterystyka klawiatury. Nawet ci jednak, którzy korzystają z urządzeń Apple od dłuższego czasu, mogą nie wiedzieć wszystkiego. Jednym i drugim możemy odrobinę pomóc, podsumowując najważniejsze różnice i przedstawiając najbardziej przydatne skróty klawiszowe na komputerze Mac.

Spis treści

 • Klawiatura Apple w dwóch wersjach
 • Klawiatura Apple – czym się różni?
 • Inne funkcje klawiszy w Macu
 • Touch Bar na MacBooku Pro
 • Podstawowe skróty klawiszowe na Maca
 • Praca z tekstem i plikami
 • Działania na oknach i pulpitach
 • Inne skróty systemowe

Krótka klawiatura Apple

Aktualnie Apple produkuje klawiatury o dwóch podstawowych układach: skróconym i pełnym.

W klawiaturze krótkiej – to przede wszystkim Apple Magic Keyboard, ale też klawiatura wbudowana w MacBooki – brakuje przykładowo klawiszy Page Up/Page Down oraz Home/End.

Klawiatura Apple z polem numerycznym

Z kolei w klawiaturze długiej – to Apple Magic Keyboard z polem numerycznym – akcesorium polecane przede wszystkim do komputerów iMac i Mac Pro, w lewym dolnym rogu nie uświadczymy klawisza Fn. Został przeniesiony do sekcji numerycznej, gdzie znajduje się przy Page Up i Page Down, Home i End oraz Delete kasującego znaki z prawej. Klawiatura długa ma też więcej klawiszy funkcyjnych: od F1 aż do F19.

Klawiatura Apple – czym się różni?

Choć litery i podstawowe znaki są w tych samych miejscach, klawiatura Apple różni się nieco od tej, do której są przyzwyczajeni użytkownicy systemu Windows czy Linux. Niektóre klawisze są inaczej rozmieszczone, a część po prostu spełnia inne funkcje. Najbardziej problematyczne to:

„Option” to odpowiednik klawisza „Alt” – spełnia tę samą funkcję, ale jest umieszczony nie zaraz przy spacji, lecz jeden klawisz dalej, co przy przesiadce przynajmniej na początku może być problematyczne.

„Command” to odpowiednik klawisza „Ctrl” – spełnia podobną funkcję co jego windowsowy/linuksowy odpowiednik, ale znajduje się w nieco innym miejscu – po obu stronach spacji. Odpowiada również za część funkcji klawisza „Windows”, jakiego z oczywistych powodów nie ma na klawiaturze Apple.

„Control” to dodatkowy klawisz funkcyjny, wykorzystywany przy niektórych skrótach klawiszowych, przede wszystkim związanych z obsługą systemu.

„F1-F12” – spełniają tę samą funkcję i są umieszczone w tym samym miejscu, ale do ich aktywacji konieczne jest wciskanie dodatkowo klawisza „Fn” znajdującego się w lewym dolnym rogu. Domyślnie aktywują one bowiem przypisane im funkcje specjalne.

„Spacja” poza swoją standardową funkcją pozwala również na aktywowanie szybkiego podglądu zaznaczonego elementu.

„Enter” z kolei służy do zmiany nazwy, a nie otwierania plików. To drugie realizuje się przez skrót Command+O.

Inne funkcje klawiszy w Macu

Przejdźmy teraz do klawiszy, które mają inne funkcje w Macu, a inne w Windows/Linux. Odpowiedzmy sobie zatem na pytania:

Gdzie jest delete w klawiaturze Mac? Otóż problematyczne bywa to, że klawisz „Delete” zastępuje w Macu „Backspace” – innymi słowy: kasuje znaki z lewej strony kursora. Aby usuwać te po prawej, należy wciskać „Delete” z wciśniętym dodatkowo „Fn”. Ewentualnie można skorzystać ze skrótu Control+D

Gdzie jest print screen na klawiaturze Mac? W Macu nie ma jednego przycisku do robienia screenów. Zamiast tego wykorzystuje się skróty: Shift+Command+3 (zrzut ekranu), Shift+Command+4 (zrzut okna) lub Shift+Command+5 (zrzut niestandardowy).

Gdzie są przyciski Home, End, Page Up i Page Down na krótkiej klawiaturze Apple? Odpowiedź brzmi: nie ma. Do aktywowania ich funkcji używa się odpowiednio: Fn+strzałka w lewo, Fn+strzałka w prawo, Fn+strzała w górę i Fn+strzałka w dół.

Jak skopiować lub przenieść plik na Macu? O ile w przypadku tekstu sytuacja jest prosta, czyli używa się skrótów Command+X lub Command+C i Command+V, to już w przypadku przenoszenia plików sytuacja wygląda inaczej: Command+C i Command+V to wciąż kopiowanie i wklejanie, ale wycinanie i wklejanie wymaga już skorzystania ze skrótów Command+C i Option+Command+V.

Przytrzymywanie konkretnych klawiszy podczas wykonywania rozmaitych działań w systemie macOS również może mieć znaczenie. Przykładowo:

Option przy podwójnym kliknięciu otwiera folder w nowym oknie i zamyka to bieżące.

Command przy podwójnym kliknięciu otwiera folder w nowym oknie lub nowej karcie.

Command przy przeciąganiu pliku przenosi go zamiast kopiować.

Option+Command przy przeciąganiu pliku tworzy do niej skrót.

Touch Bar na MacBooku Pro

W najnowszych MacBookach Pro, niektóre z przycisków nie są już dostępne na fizycznej klawiaturze, jak np. klawisz ESC, czy przyciski funkcyjne F1–F12. Pojawią na pasku Control Strip paska Touch Bar.  Pojawią się tam również przyciski, takie jak głośność, wyciszenie i jasność wyświetlacza, a także Siri.

Przyciski na pasku Touch Bar można indywidualnie dostosować dla każdej aplikacji osobno, co ułatwia wykonywanie wielu czynności.

Podstawowe skróty klawiszowe na Maca

Klawiatura Mac OS obsługuje skróty z wykorzystaniem klawiszy Command, Option, Shift, Control i Fn oraz – naturalnie – liter. W wielu przypadkach są one podobne do tych z systemu Windows, ale innych trzeba się po prostu nauczyć. Jeśli chcecie pracować efektywniej na komputerze Mac, to oto niektóre spośród skrótów klawiszowych, które zdecydowanie warto znać.

Praca z tekstem i plikami:

 • Command+X – wycinanie zaznaczonej treści do schowka
 • Command+C – kopiowanie zaznaczonej treści do schowka
 • Command+V – wklejanie treści ze schowka
 • Command+Z – cofanie ostatniej czynności
 • Command+Shift+Z – przywracanie cofniętej zmiany
 • Command+A – zaznaczanie wszystkiego
 • Command+F – szukanie treści
 • Command+G i Command+Shift+G – przechodzenie pomiędzy odnaleziony treściami
 • Command+O – otwieranie zaznaczonego pliku
 • Command+P – drukowanie otwartego dokumentu
 • Command+S – zapisywanie otwartego pliku
 • Control+Command+Spacja – wyświetlanie okna z ikonami emoji i innymi symbolami
 • Command+Delete – przenoszenie pliku do Kosza
 • Shift+Command+Delete – opróżnianie zawartości Kosza

Działania na oknach i pulpitach:

 • Shift+Command+D – wyświetlanie/ukrywanie panelu Dock
 • Command+N – otwieranie nowego okna Findera
 • Shift+Command+C – otwieranie okna Komputer
 • Shift+Command+H – otwieranie folderu domowego
 • Shift+Command+I – otwieranie folderu iCloud Drive
 • Shift+Command+O – otwieranie folderu Dokumenty
 • Option+Command+L – otwieranie folderu Pobrane rzeczy
 • Command+H – ukrywanie okna aplikacji z pierwszego planu
 • Option+Command+H – ukrywanie okien poza aplikacją z pierwszego planu
 • Command+M – minimalizowanie okna aplikacji z pierwszego planu
 • Command+W – zamykanie okna aplikacji z pierwszego planu
 • Option+Command+W – zamykanie wszystkich okien aplikacji
 • Option+Command+Esc – wymuszanie zamknięcia aplikacji
 • Control+Command+F – wyświetlanie aplikacji w trybie pełnoekranowym
 • Command+Tab – przechodzenie do ostatnio używanej aplikacji
 • Command+J – wyświetlanie okna widoku
 • Shift+Command+N – tworzenie nowego folderu
 • Command+L – tworzenie skrótu do wybranego pliku
 • Command+D – duplikowanie zaznaczonych plików
 • Command+I – wyświetlanie okna Informacje o pliku
 • Shift+Command+R – otwieranie okna AirDrop
 • Command+Mission Control – pokazywanie biurka

Inne skróty systemowe:

 • Shift+Command+K – otwieranie okna Sieć
 • Shift+Command+U – otwieranie folderu Narzędzia
 • Shift+Command+Q – wylogowanie użytkownika
 • Option+Command+przycisk zasilania/Media Eject – przechodzenie w tryb uśpienia
 • Control+Shift+przycisk zasilania/Media Eject – usypianie wyświetlacza
 • Control+Command+przycisk zasilania – wymuszanie ponownego uruchomienia
 • Control+Option+Command+przycisk zasilania/Media Eject – bezpieczne wyłączanie komputera

Wojciech Kulik

W nowych technologiach szuka realnego wpływu na ludzkie życie i na nim właśnie się koncentruje. Na co dzień wyznaje zasadę, że prawdopodobieństwo powodzenia zawsze wynosi 50 proc., a to więcej niż potrzeba, by działać.