Jaki awaryjny zasilacz UPS do domu, komputera i serwera?

Zasilacz awaryjny UPS to urządzenie pojawiające się w świadomości użytkowników jako podstawowe wyposażenie w miejscach, gdzie dane stanowią wartość.

Przedstawiamy poradnik opisujący podstawowe cechy zasilaczy awaryjnych. Sugerujemy jaki zasilacz UPS wybrać do domu, firmy lub serwerowni.

Spis treści:

Co to jest zasilacz UPS do komputera?

Zasilacz UPS to urządzenie zapewniające zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania z sieci energetycznej. Zasilacz awaryjny filtruje zakłócenia pochodzące z sieci.

Parametry napięcia zasilania dostarczanego do naszych domów są nieregularne w czasie i nie zawsze wynoszą 230V. Nawet w terenie miejskim zasilanie z sieci może wynosić okresowo 260V, a czasami poniżej 200V. UPS zapewniając stabilność zasilania, gwarantuje poprawność pracy urządzeń elektronicznych.

Zasilacze awaryjne są oferowane w różnej wielkości obudowach, także do montażu w szafach RACK (zasilacze do szaf RACK).

Jak działa zasilacz UPS i co zapewnia?

UPS to specjalizowany zasilacz awaryjny, wyposażony w akumulatory, który zapewnia podtrzymanie zasilania przyłączonych do niego urządzeń o określonej mocy przez określony czas. Akumulatory magazynują prąd pobierany z sieci. W przypadku, gdy nastąpi zanik zasilania z sieci, UPS wykorzystując energię zgromadzoną w akumulatorach, zapewniając zasilanie awaryjne. Zyskujemy czas na bezpieczne wyłączenie sprzętu.

Dodatkową funkcją UPSa jest regulacja i filtracja zasilania pochodzącego z sieci do akceptowalnych dla urządzeń elektronicznych parametrów. Idealne zasilacze awaryjne potrafią dostarczać stabilne zasilanie, niezależnie od parametrów otrzymywanych z sieci. UPSy potrafią również filtrować przepięcia, powstające w sieci w wyniku wyładowań atmosferycznych. Zasilacz galwanicznie separuje zasilanie sieciowe od urządzeń elektrycznych i dysponują wyjściami w postaci standardowych gniazd elektrycznych lub gniazd IEC320.

Moc zasilacza UPS określa ilość urządzeń, które będziemy mogli do UPSa podłączyć jednocześnie. Producenci podają najczęściej moc pozorną zasilacza, wyrażoną w jednostce VA (VoltAmper). Moc rzeczywista przykładowego zasilacza 1000VA, umożliwia podłączenie urządzenia o obciążeniu od 500W do nawet 800W, zależnie od założeń producenta.

Istotnym parametrem jest czas pracy na akumulatorach przy określonym obciążeniu. Zazwyczaj zasilacze awaryjne przy maksymalnym obciążeniu pozwalają podtrzymać zasilanie przez kilka minut. Jeżeli potrzebujemy dłuższego czasu podtrzymania, powinniśmy kupić UPS o większej mocy lub dodatkowy moduł bateryjny.

Ważny jest również kształt napięcia wyjściowego. Napięcie z sieci ma kształt idealnej sinusoidy. Napięcie na wyjściu UPS w tanich urządzeniach zazwyczaj przypomina przebieg prostokątny, a jedynie w najdroższych sinusoidę. Kształt napięcia wyjściowego ma znacznie dla niektórych urządzeń, podłączonych do wyjść UPSa.

Zasilacze wyposażone są w porty USB lub szeregowe RS232, które przy pomocy odpowiedniego oprogramowania pozwalają zarządzać UPSem, ale również wyłączyć komputer w przypadku wykrycia zaniku zasilania.

zasilacz ups

Rodzaje zasilaczy UPS do komputera

Zasilacze UPS różnią się konstrukcją – dostępne rodzaje zasilaczy to:

Ważnym elementem w konstrukcji zasilacza jest prostownik – zamienia napięcie zmienne na stałe, pozwala ładować akumulatory, oraz inwerter – (falownik) zamienia napięcie stałe z akumulatorów na napięcie zmienne, służące do zasilania urządzeń elektrycznych.

Zasilacz UPS off-line

To typ zasilacza najczęściej stosowany do ochrony komputerów osobistych. Głównym źródłem zasilania jest w tym przypadku wejście sieciowe 230V. W przypadku awarii głównego źródła, następuje przełączenie na źródło zapasowe. Przełączenie realizowane jest przez przełącznik źródeł zasilania.

Źródłem zapasowym zasilania są akumulatory, ładowane z sieci w czasie normalnej pracy. Zasilanie z akumulatorów jest przekształcane przez inwerter DC/AC i tak trafia na wyjście.

Inwerter jest uruchamiany tylko w przypadku wystąpienia awarii zasilania głównego. W czasie pracy sieciowej zasilacza, inwerter pozostaje wyłączony. Warto wiedzieć, że nie każde urządzenie będzie pracowało poprawnie z zasilaczem off-line.

Zasilacz UPS line-interactive

To często stosowane zasilanie awaryjne dla serwerów. W tym przypadku inwerter jest przyłączony równolegle do źródła napięcia sieciowego oraz wyjścia zasilacza UPS. Z drugiej strony inwerter jest podłączony do akumulatorów, które w stanie normalnym są ładowane przez prostownik (odwrócona funkcja inwertera).

W przypadku awarii zasilania sieciowego przełącznik źródła zasilania odłącza zasilanie od sieci i przełącza się na pracę akumulatorową. Akumulatory rozładowują się zasilając wyjście przez inwerter.

Inwerter w zasilaczu UPS online w przeciwieństwie do konstrukcji off-line jest stale włączony, więc minimalizowany jest czas niezbędny na zmianę źródła zasilania w przypadku awarii.

Zasilacz UPS online

To najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Zasilanie zewnętrzne służy do ładowania przez prostownik akumulatorów. Akumulatory z kolei zasilają inwerter, który zapewnia zasilanie na wyjściu zasilacza awaryjnego. Brakuje tu typowego przełącznika źródła zasilania. W przypadku awarii wejściowego źródła zasilania nie są ładowane akumulatory.

Korzystając z energii zmagazynowanej w akumulatorach, inwerter zawsze przekazuje napięcie na wyjście. UPS pracuje w trybie online, ponieważ nie istnieje czas przełączania, pomiędzy źródłami napięcia. Zawsze korzystamy z zasilania pochodzącego z inwertera. Taki zasilacz oferuje idealne parametry zasilania na wyjściu.

Wolnostojące zasilacze awaryjne UPS

Jaki zasilacz UPS do domu wybrać?

Wybór odpowiedniego zasilacza awaryjnego zależy od urządzeń, które będą do niego podłączone. Pierwszym ważnym elementem wyboru będzie zliczenie mocy pobieranej przez urządzenia, które zamierzamy podłączyć do UPSa.

Moc można odczytać z etykiet na sprzęcie elektronicznym, ale można również założyć określony pobór mocy, przykładowo:

 • router WiFi: około 10-20W
 • monitor: od 30 do 50W
 • konsola do gier: od 150 do 200W
 • komputer biurowy: od 250 do 300W
 • profesjonalna stacja robocza: od 300 do 400W
 • komputer gamingowy: od 300 do 600W
 • serwer: od 400 do 1000W

Następnie należy określić w jakiej technologii ma pracować UPS – off-line, line-interactive czy online, oraz wymagany czas podtrzymania przy pracy na akumulatorach.

Jaki zasilacz UPS do komputera?

W przypadku zasilacza UPS do komputera wykorzystywanego w domu, zakładamy możliwość przyłączenia komputera, routera i monitora do UPSa. W takiej konfiguracji minimalna moc zasilacza do domu powinna wynosić około 500VA. Warto jednak sprawdzić w dokumentacji urządzenia, jaka jest moc rzeczywista/wyjściowa [W].

Ze względu na wrażliwość podłączanego sprzętu elektronicznego używanego w domu, wybieramy UPS do komputera z filtrami przeciwzakłóceniowymi. Sugerowana technologia wspierana przez zasilacz UPS do domu to line-interactive. Kształt napięcia wyjściowego może stanowić pseudo-sinusoidę lub czystą sinusoidę.

Czas pracy na akumulatorach powinien wynosić co najmniej 5 minut. Ilość gniazd wyjściowych od 3 sztuk lub więcej.

Nie warto przykładać większej uwagi do wyświetlacza czy wyglądu, ale warto mieć możliwość podłączenia UPS do komputera i zarządzania zasilaczem z poziomu systemu operacyjnego. Warto więc sprawdzić, czy producent UPS dostarcza oprogramowanie dostosowane do wykorzystywanego przez nas systemu operacyjnego.

Przydatną funkcją może okazać się opcja wyciszenia dźwięków alarmowych zasilacza.

Zasilacz UPS do komputera to:

 • zabezpieczenie sprzętu w przypadku braku prądu (burza)
 • zabezpieczenie sprzętu przypadku zniekształcenia napięcia i groźnych przepięć
 • zabezpieczenie danych w przypadku braku prądu i przepięć

Zasilacz UPS do serwera – najważniejsze cechy

Serwery to urządzenia przechowujące cenne dane, a przestój w ich pracy wiąże się z dotkliwymi stratami. Wymagana jest szczególna troska o jakość zasilania serwerów, jak i systemów sieciowych w firmie.

Zasilacz awaryjny do podtrzymania serwerów i sprzętu sieciowego powinien pracować w trybie online. Moc zasilacza należy określić na podstawie danych o mocy pobieranej przez serwery i sprzęt sieciowy. W najprostszych sytuacjach będzie to minimalnie 1000VA. Kształt napięcia wyjściowego powinien stanowić sinusoidę.

Ilość wyjść powinna oscylować od 6 w górę. Czas pracy na akumulatorach powinien wynosić minimalnie 15 minut, optymalnie 30 minut. W krytycznych aplikacjach, UPS powinien umożliwiać współpracę z agregatem prądotwórczym, który załączy się w momencie zaniku zasilania.

Zasilacz UPS do serwera powinien dysponować systemem zarządzania i monitorowania (karta SNMP). Niezbędna jest możliwość współpracy UPS z systemami operacyjnymi zainstalowanymi na serwerach (Linux, Windows).

Zasilacz UPS do serwera to:

 • typ on-line
 • minimalna moc 1500VA
 • dedykowane oprogramowanie
 • długi czas pracy na akumulatorze
 • duża ilość gniazd wyjściowych

Jaki zasilacz UPS do firmy?

Zasilacz UPS do firmy nie różni się zdecydowanie od zasilacza UPSa dla domu. Z pewnością będzie wymagana większa moc (do 1000VA), ponieważ poza komputerem przyłączone zostaną do zasilacza drukarki, telefony, faxy.

Każde ważne stanowisko pracy w firmie powinno zostać wyposażone w UPSa. Konieczne będą zasilacze pracujące w trybie line-interactive oraz o przebiegu sinusoidy na wyjściu.

Standardem jest wykorzystanie interfejsu USB do połączenia z komputerem oraz oprogramowania zarządzającego zasilaczem zgodne z wykorzystywanymi systemami operacyjnymi. Wystarczający czas podtrzymania w trybie pracy awaryjnej to 5 minut. Ilość gniazd wyjściowych od 4 w górę.

Awaryjny zasilacz UPS – czy warto kupić?

Zasilacz UPS powinien być niezbędnym wyposażeniem nie tylko serwerowni, ale również domu. Zakłócenia pojawiające się w sieciach energetycznych, mogą spowodować uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Decyzję łatwiej będzie podjąć, jeżeli wyobrazimy sobie jakie mogą być skutki niepożądanych zjawisk w sieci energetycznej?

 • Przepięcie w sieci trwające kilka milisekund, może spowodować utratę danych podczas cyklu zapisu/odczytu z dysku twardego, ale również uszkodzenie lub zawieszenie elementów elektronicznych
 • Nagły, całkowity zanik zasilania może być przyczyną utraty niezapisanych danych nad którymi pracowaliśmy, ale również utratą zawartości całego dysku z powodu uszkodzenia głowicy lub tablicy alokacji plików
 • Odchylenia i wahania napięcia zasilania potrafi zniszczyć głowicę dysku lub uszkodzić tablicę alokacji plików z powodu błędnie pracującego zasilacza komputera, możliwe zniszczenie komponentów sprzętu elektronicznego
 • Zakłócenia EMI (interferencje elektromagnetyczne) oraz RFI (interferencje na częstotliwościach radiowych) znane jako szumy w źródle zasilania mogą zakłócać pracę klawiatury, powodować zakłócenie w pracy akcesoriów bezprzewodowych

Zasilacze UPS, które polecamy w sklepie:

Zdjęcie główne: GreenCell


Mogą Cię zainteresować:

Autor
Mateusz Tomczak
Niespotykanie spokojny człowiek. Redaktor od kilku lat zgłębiający branżę technologiczną. Z uwagą śledzi każdą nowinkę wkraczającą na rynek i nie zawsze zgadza się z wizjami producentów. Kibic sportowy, lubi czarny humor, zawsze stawia sobie jasne cele.
Dziękujemy, że przeczytałeś cały artykuł. Jak go oceniasz?
4.3/5 (6 głosów)

Czytaj więcej