Bon na laptop dla nauczyciela – kto i kiedy dostanie dofinansowanie? Znamy datę składania wniosków!

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z ministrem cyfryzacji podjęło decyzję, że ustawa o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli obejmie nie tylko dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla uczniów (laptopy), ale także to które sfinansuje zakup laptopa dla nauczyciela. Niestety placówki oświatowe nie otrzymały wciąż szczegółowych wytycznych, dotyczących bonów na 2,5 tys. złotych, jednak najnowsze poprawki ustawy rozjaśniają nieco sytuację.

Jakie są kryteria kwalifikacji aby otrzymać bon na laptop dla nauczyciela? Czy ustawa obejmuje dofinansowanie na komputer niezależnie od jego ceny, czy trzeba zmieścić się w 2500 zł? Czy przy projekcie uwzględniono pomoc, którą nauczyciele już otrzymali (500 zł na sprzęt komputerowy, mający wspomóc nauczycieli w prowadzeniu lekcji zdalnych podczas pandemii)? O tych i innych kwestiach przeczytasz nie tylko na stronach ministerstwa cyfryzacji, ale i w tym artykule – zebraliśmy najnowsze informacje i jesteśmy na bieżąco z kwestią bonów na laptopy dla nauczycieli, które rząd będzie przyznawał w kilku turach.

Nauczyciele mają różne potrzeby i metody nauczania, wykorzystujące zarówno tradycyjne komputery przenośne, stacjonarne PC, jak również notebooki 2 w 1 czy sprzęt oparty o chmurę. Urządzenia zgodne z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji pozwolą sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat.

Jeżeli nie wiesz jaki laptop dla nauczyciela wybrać i na jakie parametry zwrócić uwagę, sprawdź nasz poradnik Laptop dla nauczyciela. Jaki wybrać? Sprawdź polecane modele. Znajdziesz tam mnóstwo porad, dostosowanych do wymogów i oczekiwań nauczycieli.

Aktualizacja 2.10 – harmonogram składania wniosków o bon dla nauczyciela

Data składania pierwszych wniosków została ustalona na 10 października 2023 roku. Jako pierwsi będą mogli składać wnioski nauczyciele klas 4-8 szkoły podstawowej szkół publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło także harmonogram składania wniosków. Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.

 • 10 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;
 • 11 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • 12 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych oraz w niepublicznych szkołach artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • 13 października 2023: dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych.

Aktualizacja 13.09

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło mailowo, że w przypadku kiedy kwota wydatkowana na zakup laptopa przewyższa wysokość bonu, to nadwyżka ze środków własnych nauczyciela może podlegać indywidualnym ustaleniom zasad płatności kredytowania pomiędzy nauczycielem a przedsiębiorcą. Na dowodzie płatności (faktura lub paragon), na podstawie którego sprzedający wnioskuje o rozliczenie bonu, wskazana będzie zawsze kwota całościowa za laptopa.


Najważniejsze informacje:

 • Domyślnie bon na laptopa domyślnie przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, zwanych dalej „nauczycielami.
 • Bony przyznawane będą raz na 5 lat.
 • Bon na 2500 zł na laptopa można wydać na sprzęt tańszy lub droższy – w pierwszym przypadku nie przysługuje zwrot różnicy w cenie, a w drugim należy dołożyć brakującą kwotę z własnej kieszeni i można ją rozłożyć na raty.
 • Bony dla nauczycieli będą przyznawane w turach na rok szkolny 2023/24. Oficjalna data, rozpoczynająca wydawanie bonów, nie jest jeszcze znana, jednak nastąpi jeszcze w tym roku, jednak ministerstwo zapowiedziało start w październiku. Nie wiadomo jednak, czy wtedy zaczną być wydawane bony, czy wtedy dyrekcje szkół dostaną szczegółowe wytyczne.
 • Według Jakuba Cieszyńskiego ministerstwo zacznie wydawanie bonów od nauczycieli, którzy pracują z uczniami klas 4-8, a pozostałe grupy otrzymają sprzęt jeszcze w najbliższym roku szkolnym.
 • Data składania pierwszych wniosków została ustalona na 10 października. Jako pierwsi będą mogli składać wnioski nauczyciele klas 4-8 szkoły podstawowej. Kolejne daty podajemy szczegółowo w tym akapicie.
 • Bony na laptopy dla nauczycieli wygasają 31 grudnia 2025 roku.
 • Wykorzystanie bonu na laptopa będzie możliwe w określonych punktach, które będą wykorzystywać specjalny system teleinformatyczny, stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Za bon można będzie kupić wyłącznie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (chromebook), który musi spełniać wymogi ministerstwa. Laptop musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.
 • Pojawiły się wymagania sprzętowe, które muszą spełniać laptopy dla nauczycieli. Należą do nich m.in. wydajność w teście CrossMark co najmniej 1200 punktów, co najmniej 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci SSD, 2 złącza komunikacyjne oraz ekran FHD o minimalnej przekątnej 13 cali.
 • Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia, związana ze sfinansowaniem zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Pandemiczne wsparcie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej się w to nie wlicza – dostaliśmy tę informację bezpośrednio od Ministerstwa Cyfryzacji.

Spis treści:


Popularne laptopy do 2500 zł

Wciąż trwają prace nad specyfikacją laptopów, które będzie można kupić przy pomocy bonu – przedstawione wyżej laptopy nie spełniają tego wymogu!


Co to jest bon z dofinansowaniem na laptopa i jaką wartość będzie miał?

Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, ogłosił, że w roku szkolnym 2023/24 bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – te osoby będą mogły złożyć wniosek o bon na laptopa dla nauczyciela o wartości 2500 zł.

Możliwość zakupu sprzętu z dofinansowaniem sprawi, że niejednemu nauczycielowi będzie dużo łatwiej pracować – począwszy od przygotowywania materiałów na zajęcia, na prowadzeniu zdalnych lekcji kończąc.

Bon na laptopa dla nauczyciela – informacje

 • Bony będą przyznawane raz na pięć lat.
 • Dofinansowanie na laptopa nie może być wymienione na gotówkę.
 • Wartość sprzętu może być wyższa, niż kwota bonu (w takim przypadku nauczyciele będą mieli możliwość dopłacenia różnicy w wartości – bon pomniejszy cenę zakupu o 2500 zł).
 • Laptopy do pracy i nauki, zakupione z dofinansowania, nie będą mogły zostać sprzedane przez 5 lat od daty zakupu!
 • Bon należy wykorzystać jednorazowo! Nie ma możliwości wzięcia komputera na raty, chyba że mowa o nadwyżce z własnych środków (bon należy zużyć jednorazowo, ale gdy nauczyciel dopłaca do laptopa to nadpłatę może rozłożyć na raty).
 • Bon nie podlega wymianie na gotówkę czy inne środki płatnicze oraz inne prawne środki wymiany.

Skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Cyfryzacji i według bezpośrednich informacji nauczyciele, którzy otrzymali wsparcie od rządu w kwocie 500 zł na zakup sprzętu komputerowego, mającego ułatwić e-nauczanie podczas pandemii, także będą mogli skorzystać z bonu.

Kto otrzyma bony z dofinansowaniem na zakup komputera?

Bony na 2,5 tysiąca złotych będą przyznawane nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, w ustawie zwanych „nauczycielami”.

W poprawkach ustawy czytamy także, że minister właściwy do spraw informatyzacji „określi, w drodze rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uprawnionych do otrzymania wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.”

Pomysł rozszerzenia projektu na bony dla nauczycieli szkół publicznych wyszedł z obszernej ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Wiele osób zastanawia się, czy nauczyciele, którzy otrzymali rządowe wsparcie (500 zł na sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji) również otrzymają bon. Na ten moment sprawa wygląda w ten sposób, że według Art. 15. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. 2. Jeżeli nauczyciel otrzymał laptop lub świadczenie na sfinansowanie  jego zakupu w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych, decyduje, czy korzysta ze wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, czy wsparcia przewidzianego w tych programach.

Nauczyciele, którzy skorzystali z programu wsparcia realizowanego przez MEIN podczas pandemii Covid-19, który przewidywał dofinansowanie w kwocie 500 zł na naukę zdalną, będą mogli skorzystać z bonu na zakup laptopa, ponieważ w programie dofinansowania na naukę zdalną można było wykorzystać 500 zł na dowolny sprzęt.

Kto otrzyma bony na laptopy:

 • Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni szkół publicznych i niepublicznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.
 • Minister określi kolejność wydawania bonów, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.
 • Nauczyciel musi być zatrudniony w szkole najpóźniej od 30 września 2023 r.

Komu nie przysługuje dofinansowanie na bon na laptopa:

 • Odrzucono poprawkę Senatu, w której doprecyzowano, że nauczyciele będący w trakcie „urlopu dla ratowania zdrowia”, przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym, zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywający na bezpłatnym urlopie (powyżej 14 dni) oraz urlopowani/zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy będą mogli otrzymać bon po powrocie do pracy.
 • Nauczyciele, którzy otrzymali laptop lub świadczenie na sfinansowanie  jego zakupu w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych – chyba że zdecydują się zwrócić sprzęt i złożyć stosowne oświadczenie.

bon na laptop dla nauczyciela

 

Kiedy nauczyciele otrzymają bony na notebooki?

Data składania pierwszych wniosków została ustalona na 10 października 2023 roku. Jako pierwsi będą mogli składać wnioski nauczyciele klas 4-8 szkoły podstawowej szkół publicznych. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło także harmonogram składania wniosków. Termin na złożenie przez uprawnionego nauczyciela wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni, przy czym dla każdej grupy czas liczy się od innej daty.

 • 10 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych;
 • 11 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • 12 października 2023: dla wychowawców i nauczycieli uczących w klasach odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych oraz w niepublicznych szkołach artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • 13 października 2023: dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych.

Ustawa głosi, że wartość bonu wygaśnie dopiero 31 grudnia 2025 roku.

Czy można dopłacić do bonu i kupić lepszego, droższego notebooka?

Tak, można zakupić laptop tańszy lub droższy niż 2,5 tys. W pierwszym wypadku jednak nauczyciel nie otrzyma zwrotu niewykorzystanej kwoty, a w drugim: dopłaci do droższego modelu z własnej kieszeni.

Przy zakupie należy pamiętać, że taki komputer służbowy staje się automatycznie własnością nauczyciela – nie może go jedynie sprzedać przez okres 5 lat od daty zakupu, co minister cyfryzacji jasno określił w ustawie. Więc to, czy warto kupić tańszego czy droższego laptopa z dofinansowaniem, pozostaje do indywidualnej oceny nauczycieli, którzy otrzymają dofinansowanie do tego sprzętu komputerowego.

Za bon kupić można będzie laptopa lub laptopa przeglądarkowego (czyli bez systemu operacyjnego Windows lub Mac OS) Na dodatek komputer będzie musiał spełniać minimalne wymagania, określone przez ministerstwo.

Jakie wymagania musi spełniać laptop dla nauczyciela?

Pojawiły się pierwsze informacje, dotyczące wymogów laptopów dla nauczycieli. Przede wszystkim laptop dla nauczyciela musi być:

 • fabrycznie nowy,
 • nieużywany,
 • kompletny,
 • sprawny technicznie,
 • oryginalnie zapakowany,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
 • objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji obowiązek zadbania o spełnienie tych wymogów leży na sklepach oraz producentach, nie na nauczycielach. Pedagodzy nie muszą się więc obawiać, że na zakupy po laptopa za bon na 2500 zł będą musieli iść z kartką z rozpiską pełnej specyfikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało także, że serwis gwarancyjny w przypadku laptopów dla nauczycieli musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Co więcej: czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa sprzętu powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach. Wszelkie koszty związane z transportem laptopa do i z serwisu gwarancyjnego spoczywają na gwarancie, nie na nauczycielu.

Jaki laptop będzie można kupić za bon na 2500 zł?

Ministerstwo Cyfryzacji nie będzie tworzyć listy z konkretnymi modelami, które spełniają wymogi sprzętowe. Udostępniło jednak w rozporządzeniu szczegółową specyfikację notebooków, które można zakupić za bon na 2500 zł. Do najważniejszych elementów, które musi spełniać laptop dla nauczyciela, należą:

 • wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów;
 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB;
 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB;
 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);
 • klawiatura w układzie QWERTY;
 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;
 • bateria;
 • czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej
  360 minut;
 • WiFi – co najmniej wersja 5;
 • Bluetooth – co najmniej wersja 5;
 • ekran z kolorowym wyświetlaczem, przekątną co najmniej 13 cali, rozdzielczości co najmniej FHD;
 • wbudowany mikrofon;
 • wbudowana kamera;
 • wbudowane głośniki stereo;
 • waga nie większa niż 2,5 kg;
 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Jak już wspomnieliśmy wyżej – to na sklepach i producentach spoczywa obowiązek dopasowania nowych modeli do wymagań z rozporządzenia. Nauczyciel powinien jednak zadbać o to, by na fakturze za laptopa nie znalazła się żadna inna pozycja.  Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło się jasno w tej kwestii: bon na 2500 zł można wykorzystać wyłącznie na zakup laptopa, z tego też powodu na fakturze w sklepie nie może znajdować się np. myszka, podkładka czy nawet torba do laptopa!

Gdzie można wykorzystać bony na dofinansowanie komputera?

Na szczególną uwagę zasługuje punkt, w którym autorzy projektu wskazali, że sprzedaż za pomocą bonu ma się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem specjalnego systemu teleinformatycznego, który stworzy Ministerstwo Cyfryzacji. Zarejestrują się w nim przedsiębiorcy, zainteresowani sprzedażą nauczycielom laptopów rozliczanych w bonach.

W praktyce oznacza to, że można kupić laptopa za pomocą bonu wyłącznie w punkcie sprzedażowym, który się zarejestrował w systemie teleinformatycznym. Lista punktów sprzedaży nie jest jeszcze znana.

bon na laptop dla nauczyciela

Jak wykorzystać bon, jeśli nauczyciel ma starego laptopa?

Bon dla uprawnionego nauczyciela nie przysługuje na naprawę prywatnego sprzętu. Można go wykorzystać wyłącznie w celu zakupu nowego laptopa. Jeżeli więc masz starego notebooka, nie zyskujesz możliwości jego odświeżenia czy naprawy.

Możesz kupić nowy komputer za kwotę mniejszą, taką samą lub większą niż określa bon (wtedy wartość bonu pomniejszy cenę), a stary, prywatny sprzęt sprzedać. Dzięki temu zostanie Ci trochę pieniędzy w kieszeni i będziesz mógł się jednocześnie cieszyć nowszym notebookiem. Możesz też wykorzystać pieniądze ze sprzedaży i dołożyć je razem z bonem do zakupu naprawdę porządnego sprzętu.

Co trzeba koniecznie dokupić do laptopa?

Słuchawki

Jeżeli chcesz zadbać o komfort swojej pracy – szczególnie przy nauczaniu zdalnym – to warto posiadać dodatkowy sprzęt. W tym przypadku niezwykle przydatne okażą się słuchawki do komputera.

Najlepiej, żeby miały mikrofon oraz redukcję szumów. Dobrze też, by były bezprzewodowe – im mniej kabli, tym lepiej. Warto zerknąć na słuchawki True Wireless, chociaż z powodzeniem wystarczą Ci klasyczne słuchawki bezprzewodowe.

Przeczytaj nasz poradnik Jakie słuchawki do komputera? Ranking słuchawek komputerowych, żeby dowiedzieć się, na co zwracać uwagę przy wyborze słuchawek do laptopów i komputerów stacjonarnych.Myszka

Myszka komputerowa do laptopa to konieczność. Co prawda niektórym wystarcza touchpad, jednak korzystanie z myszki jest dużo wygodniejsze, szczególnie podczas pokazywania prezentacji, udostępniania ekranu czy po prostu ogólnej pracy na materiałach dla uczniów. Możesz kupić klasyczny sprzęt – myszka komputerowa bezprzewodowa lub postawić na zestaw klawiatury i myszki.Torba na laptopa

Laptop dla nauczycieli to opcja zdecydowanie wygodna – te mobilne komputery znacznie ułatwiają życie nie tylko pedagogom, ale i innym grupom zawodowym. Konieczne jest jednak dokupienie torby na laptopy. Przenoszenie notebooka bez torby jest nie tylko niewygodne, ale też po prostu niebezpieczne. Dużo łatwiej uszkodzić mobilny komputer dla nauczyciela – może wypaść Ci z rąk na przerwie lub możesz nim przypadkowo uderzyć np. o kant biurka, wchodząc do pokoju nauczycielskiego.Peryferia do laptopa dla nauczycieli

To, co będzie przydatne dla nauczycieli, to zdecydowanie drukarka, kamerka oraz mikrofon. Drukarki szkolne lubią nie działać w najważniejszych momentach, a gdy przygotowuje się całą lekcję w oparciu o wydrukowane materiały, to lepiej przygotować się zawczasu, by uniknąć przykrych niespodzianek.

Jeżeli masz obawy co do pojemności dysku w swoim komputerze, to kup pendrive lub postaw na nieco droższą opcję: dysk zewnętrzny.Jakie oprogramowanie warto kupić do laptopa

To, czy sprzęt posiada wgrane oprogramowanie, determinuje jego cenę. Tańsze laptopy to zwykle te, do których system operacyjny nie został dołączony, dlatego musisz uważać, czy wybrany przez Ciebie model nie ma niskiej ceny właśnie ze względu na brak Windowsa. Najlepiej jest więc wybrać notebook dla nauczyciela, który ma już system Windows (najlepiej Windows 11). Możesz wybrać także macOS, jednak w przypadku komputerów laptopy z Windowsem są przystępniejsze cenowo, niż sprzęt Apple.


Może Cię zainteresować:

Autor
Karolina Wojdała
Miłośniczka tekstowych gier RPG i dobrego jedzenia. Fanka fantastyki oraz kryminałów. Kocha zwierzęta, w szczególności swojego kota i dwa psy. Jej trudny związek ze sportem podtrzymują najnowsze zegarki sportowe i gadżety fitness.
Dziękujemy, że przeczytałeś cały artykuł. Jak go oceniasz?
3.6/5 (63 głosy)

Czytaj więcej