Drukuj

Sprzęt ochronny

Sprzęt ochronny

Sprzęt ochronny taki jak maseczki jednorazowe, przyłbice i rękawiczki jest podstawowym środkiem ochrony osobistej przed zarażeniem Covid-19. Zasłanianie ust i nosa znacznie ogranicza możliwość wniknięcia patogenu (w tym koronawirusa) do naszych dróg oddechowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń zamkniętych, takich jak biura, sklepy, salony usługowe, czy pojazdy komunikacji zbiorowej. Równie ważne jest częste dezynfekowanie rąk, na których mogą znajdować się bakterie i wirusy. Termometry bezdotykowe i systemy zdalnego pomiaru temperatury pozwalają wychwycić osoby z wysoką gorączką, która jest jednym z objawów zakażenia koronawirusem. Stosując powyższe środki ograniczasz ryzyko zarażenia siebie i innych.


Jeżeli jesteśmy już zakażeni koronawirusem i Covid-19 ma u nas przebieg łagodny, to warto zaopatrzyć się w pulsoksymetr, który pozwoli nam bezboleśnie monitorować poziom wysycenia tlenem krwi (saturacji) podczas izolacji domowej. Jeżeli urządzenie wskaże spadek wartości poniżej 95%, może grozić nam niedotlenienie i powinniśmy skontaktować się ze służbami medycznymi.